< Обратно Тарифи за реклама

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА В CLASSIC FM РАДИО

Часови пояс: Цена в лева за 30" клип
06:00 – 08:00  26 лв.
08:00 – 10:00  28 лв.
10:00 – 17:00  16 лв.
17:00 – 19:00  28 лв.
19:00 – 21:00  26 лв.
21:00 – 06:00  16 лв.
Надценки към посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи:
Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) + 20%
Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) + 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок + 30%
Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок + 15%
Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани) + 15%
Споменаване на допълнителна търговска марка + 20%
Нетен обем: Обемна отстъпка:
От 0 лв. до 1 500 лв. 7%
От 1 501 лв. до 3 000 лв. 9%
От 3 001 лв. до 10 000 лв. 11%
От 10 001 лв. до 15 000 лв. 13%
От 15 001 лв. до 40 000 лв. 17%
От 40 001 лв. до 75 000 лв. 22%
От 75 001 лв. до 100 000 лв. 24%
От 100 001 лв. до 200 000 лв. 26%
От 200 001 лв. до 300 000 лв. 28%
От 300 001 лв. до 400 000 лв. 29%
Над 400 000 лв. 30%
Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30" * Коефициент (%) от цената за 30" клип 
Клип 5" - 50%
Клип 10" - 40%
Клип 15" - 25%
Клип 20" - 10%
Клип 25" - 5%
Клип 35" + 20%
Клип 40" + 40%
Клип 45" + 60%
Клип 50" + 80%
Клип 55" + 90%
Клип 60" + 100%

Цени за изработка на клип в лева:
За клип със сценарий на текст, запис с един глас и обработка 180 лв.
За клип със сценарий на текст, запис с два глас и обработка 210 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис с един глас и обработка 150 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис с два гласа и обработка
180 лв.
Комбинация от радио програми в bTV Radio Group Отстъпка за комбинация **
2 радио програми 5%
3 радио програми 7%
4 и повече радио програми 9%

* Горните цени се прилагат за клипове, чиято дължина е кратна на 5. Клипове с междинни дължини се закръгляват, както следва: завършващите на 1, 2, 6 и 7 – към по-ниската, а на 3, 4, 8 и 9 – към по-високата цена.


** Отстъпката се прилага, при условие че броят на излъчванията, заявени във всяка следваща радио програма, е най-малко 50% от най-големия брой излъчвания, заявени в някоя от радио програмите от комбинацията.


Тарифата е валидна от 01.02.2020 г.

 

Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).


Платен репортаж/рубрика с продължителност до 1 минута – 300 лв., не се прилагат отстъпки.


Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радио програмите на bTV Radio Group за период до 1 (една) година от изработването му.


Рекламни агенции ползват 5 % агенционна отстъпка.


Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС.

 

Тарифа за реклама в радио Classic FM


Тарифа и условия за излъчване в радио програма Classic FM на платени форми за отразяване на предизборната кампания за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


За контакти:
sales@btvradiogroup.bg
 

 

 


ЗАПИТВАНЕОбщи условия за излъчване на търговски съобщения в радиоуслуги в програмите на bTV Radio Group

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България.

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри.

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА В WEB НА КЛАСИК ФМ РАДИО

Рекламен формат Описание Макет Импресии* Уникални* CPM*
Rectangle
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 500 200 15 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 18 лв.
Footer banner
728x90 px
до 50 Kb
Всички страници zone2 500 200 15 лв.
Таргетирани страници zone2 Избери 18 лв.
Online Player
300x125 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 300 200 15 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 18 лв.
TVC Banner
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 500 200 20 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 21 лв.
Floating Banner
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 500 200 15 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 18 лв.
Expandable banner
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 500 200 20 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 21 лв.
Wallpaper
до 50 Kb
Всички страници zone3 500 200 28 лв.
Таргетирани страници zone3 Избери 31 лв.
Transition page Всички страници zone4 500 200 30лв.
Branding Всички страници zone4 500 200 20лв.
Брутен обем: Обемна отстъпка:
От 0 BGN до 5 000 BGN 20%
От 5 001 BGN до 10 000 BGN 25%
От 10 001 BGN до 15 000 BGN 35%

Рекламни агенции ползват 10% отстъпка.

В цените не е включен ДДС.

* Посочените импресии са валидни за работни дни.

За контакти:


02/803 90 72

02/ 803 90 90


Консултанти:


Ангелина Константинова - reklamarcj@jazzfm.bg

Иван Петков - ipetkov@njoy.bg

Росина Костадинова - rosina@zrock.bg


ЗАПИТВАНЕ

Изпрати Запитване